Kjøpsbetingelser

1. GITARKURS FOR NYBEGYNNERE / BARNEHAGEANSATTE

bindende påmelding

Når du har meldt deg på et kurs har du ikke mulighet til å melde deg av igjen. Kursavgift blir ikke tilbakebetalt hvis du slutter på kurset, eller ikke møter opp til kurset du har meldt på.

Du vil motta en påmeldingsbekreftelse fra oss innen 10 dager etter at du melder deg på.

Ved sykdom refunderes kun halv kursavgift dersom det blir gitt skriftlig beskjed til Auran og Eikills gitarkurs innen 24 timer før kursstart. Auran og Eikills gitarskole kan kreve dokumentasjon på sykdom i form av legeattest eller sykemelding ved denne type avmelding.

Dersom kurset blir avlyst, blir pengene refundert.

Fakturering/manglende betaling

Faktura sendes ut i forkant av kursstart, og må være betalt før oppstart av kurset. Ved purringer på manglende innbetaling kommer det 62 kr gebyr

2. SEMESTERUNDERVISNING I GITAR/GITAR OG VOKAL

Prøveperiode (gjelder kun nye elever) 

Vi ha satt en prøveperiode på 4 undervisningstimer, etter dette vil det være bindende påmelding ut semesteret. Etter disse fire ukene er det viktig at eleven sier ifra både om han ønsker å være med videre, eller om han ønsker å slutte på undervisningen.

Fakturering

Prøveperioden, de 4 første ukene, fakturerer vi på forskudd. Etter dette kan du velge om du ønsker å betale for hele resterende semesteret på en gang, eller om du ønsker å dele betalinger opp på to fakturaer. Om noen har behov for å dele opp betalingen i flere ganger, kan vi gjøre en avtale på det.

På undervisningen ved skolene vil leie av rom komme i tillegg. Faktura for leie av rom sendes ut på slutten av semesteret. Om man ønsker en annen måte å dele opp betalingen på (for eksempel to delbetalinger i løpet av semesteret) kan vi gjøre en avtale på dette.

Bindende påmelding

Etter at påmeldingsskjemaet er fyllt ut, forplikter man seg til å betale for de fire ukene som prøveperioden varer. Man blir fakturert for disse fire ukene selv om man ikke møter opp

Etter prøveperioden vil det være bindende påmelding, om eleven avbryter etter disse 4 ukene må han likevel betale for hele semesteret.

Fravær

Da vi er private aktører uten tilskudd fra det offentlige, har vi ikke mulighet til å gi refusjon på timer eleven ikke møter på. I spesielle tilfeller med langvarig sykdom, flytting, eller andre spesielle omstendigheter, prøver vi selvsagt å være imøtekommende.

Dersom vi av ulike grunner ikke har mulighet til å gjennomføre en undervisningstime, vil vi gjøre vårt ytterste for å skaffe vikar eller ta timen igjen ved en senere anledning. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, vil vi refundere det innbetalte beløpet for den aktuelle timen.

Manglende  betaling

På manglende innbetalinger, sender vi først ut en påminnelse på sms eller epost. Ved fortsatt manglende innbetaling etter dette, sender vi purring i posten. Det vil da komme et purregebyr i tillegg.